Verksamhetsberättelse

Konstföreningen i Lidingö, verksamhetsberättelse för 2019

Styrelsen för Konstföreningen i Lidingö avger nedanstående verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.

Styrelsen har bestått av

Margaretha Jonsson, ordförande 

Teddy Widstrand, vice ordförande

Eva Nordlander, kassör

Gunilla Bodin, sekreterare

Margareta Borg, ledamot

Kerstin Göransson, ledamot

Inger Lagerros, ledamot

Helena Lennström, ledamot