Bulletin 1-2019

Ordföranden har ordet:

Gott Nytt Konstår 2019!

Så står vi åter inför ett nytt år med nya spännande och intressanta aktiviteter i vår konstförening. Vilka aktiviteter vi planerat för våren framgår av detta nummer av Bulletinen.

Under hösten hade vi fyra olika aktiviteter varav årsfesten i Ansgarskyrkan den 28 november var höstens höjdpunkt. Det var ett 60-tal deltagare som åt, drack och hade trevligt. Det årliga konstlotteriet förrättades och 15 konstverk lottades ut på medlemsnumren. Därutöver lottades även ett antal mindre konstvinster ut genom dragning av entrébiljetterna. Namnen på vinnarna i den stora utlottningen publiceras på konstföreningens hemsida www.konstforeningenilidingo.n.nu.
Fjolårets stipendiat Lidingökonstnären Paula Rindborg visade vackra bilder och berättade om sin stipendieresa till Svolver i Nordnorge. Det var intressant och uppskattat att se och höra om hennes vistelse i konstnärshuset i Svolver.

Om ni vill ha påminnelser och aktuell information från oss via mail kan ni skicka uppgifter om er e-postadress i ett mail med rubriken/ämnet Konstförening till vår kassör Eva Nordlander, eva.nordlander@ownit.nu. Vi försäkrar att dessa uppgifter inte lämnas vidare.

Varmt välkomna till vårens aktiviteter 2019!

Margaretha Jonsson

Ordförande


Årsavgiften för 2019 insättes på pg 117077-8
senast den 28 februari 2019.
Avgiften är 200 kr för enskild medlem och 350 kr för två medlemmar
på samma adress.

Årsavgiften för 2019 måste vara betald för deltagande i utlottningen av inköpta konstverk. Utlottningen äger rum vid årsfesten
den 26 november 2019 i Ansgarskyrkan.Besök gärna vår hemsida www.konstforeningenilidingo.n.nu
för aktuell information.


Konsten på Nya Karolinska Sjukhuset, NKS
Tisdagen den 26 februari kl. 16.00
Samling i
huvudentrén kl.15.50
Eugeniavägen 3, Solna
Meddela vid anmälan om ni önskar ressällskap

Vi får en guidad visning av konsten på Nya Karolinska Sjukhuset, NKS.
Konsten på NKS är det hittills största enskilda konstprojektet för offentlig miljö i Sverige. Konsten på sjukhuset tillför en humanistisk, estetisk och poetisk dimension som möter vårt behov av kultur. Konsten samverkar med arkitekturen och sjukhusets vanliga verksamhet. Antalet konstverk är stort och finns i form av målningar, skulpturer, vävnader, bildspel, musik och i många andra uttrycksformer.
Visningen tar en timme.

Restips: Buss nummer 6 från Ropsten till Nya Karolinska Sjukhuset, Eugeniavägen 3. Restid ca 30 min.

Bindande anmälan senast den 19 februari till Margaretha Jonsson, mobil 070-683 63 24, mail g.m.jonsson@hotmail.com eller till Kerstin Göransson, mobil 073-946 93 81, mail kerstin.goransson1234@gmail.com

Avgift: 110 kr/person. Betalas genom insättning på Konstföreningens plusgirokonto
117077-8 vid anmälan.

 

Konstvisning – konstnären Eva Dahlerus ställer ut i
Aces Showrum - tidigare Kvarnens Blommor

Onsdagen den 20 mars kl. 18.00 
Kvarnvägen 1, Lidingö

Vi är välkomna att besöka konstnären Eva Dahlerus, som ställer ut ett axplock av sina tavlor i den lokal som tidigare inrymde Kvarnens Blommor. Eva kommer att berätta om sitt måleri och visa sina tavlor. För den som önskar kommer det även att finnas möjlighet att göra inköp. Eva är uppvuxen på Lidingö. Hon har studerat hos många konstnärer både i Sverige och utomlands.

Vi blir bjudna på vin och danska smörrebröd.

Bindande anmälan senast den 15 mars till Kerstin Göransson, mobil 073-946 93 81, mail kerstin.goransson1234@gmail.com eller till Inger Lagerros, mobil 070-763 41 64, mail inger@lagerros.se.

Avgift: 50 kr/person. Betalas genom insättning på Konstföreningens plusgirokonto
117077-8 vid anmälan.

Besök på SVT

Tisdagen den 2 april kl. 16.00-17.00
Samling i TV-husets foajé kl. 15.30
Oxenstiernsgatan 34, Stockholm
Meddela vid anmälan om ni önskar ressällskap

Vi är välkomna att besöka Sveriges Television i Stockholm. Vi får en allmän introduktion av SVT och public service samt en rundvandring i bland annat studior, kontrollrum och dekorverkstad. Det skiljer sig dock från dag till dag vad vi kan få ta del av - lite som utbudet på en fiskmarknad.

Anmäl helst i förväg om du har funktionsnedsättning så att vår guide kan planera rundvandringen bra. Hissar finns. Samtliga besökare måste lämna uppgift om
fullständigt namn och personnummer. Dessa uppgifter ska lämnas in senast 14 dagar före besöket. Uppgifterna är nödvändiga för inpassering hos Sveriges Television (SVT) som är ett skyddsobjekt. Uppgifterna raderas efter besöket. OBS! Medtag giltig legitimation.

Samling sker i TV-husets foajé, Oxenstiernsgatan 34,  kl 15.30. I foajén finns TV-hus-kafeet, som har enklare rätter och fika. Tillgång finns till toaletter och garderob. 

Restips: T-banans röda linje 13 till Karlaplan och promenad till TV-huset. Alt. buss 76 från Ropsten till TV-huset.

Bindande anmälan senast den 15 mars med fullständigt namn ochpersonnummer till Inger Lagerros, mobil 070-763 41 64, mail inger@lagerros.se eller till Helena Lennström, mobil 073-618 78 34, mail helena@lennstrom.nu

Avgift: 75 kr/person. Betalas genom insättning på Konstföreningens plusgirokonto
117077-8 vid anmälan.
OBS! Medtag giltig legitimation.

 

Kallelse till årsmöte i Konstföreningen i Lidingö

Torsdagen den 25 april kl. 18.00
Magdasalen, Lidingö Museum

Härmed kallas föreningens medlemmar till årsmöte i Magdasalen, Lidingö Museum.
Enligt föreningens stadgar ska följande frågor behandlas:
- Redovisning och revision av verksamheten 2018 jämte fråga om
styrelsens ansvarsfrihet.
- Val av styrelse, revisorer och valberedning för år 2019.

- Fastställande av årsavgift för år 2020.

Efter årsmötesförhandlingarna serveras förfriskningar med tilltugg
samtidigt som vi får ta del av ett kulturinslag.

Ingen föranmälan.


Varmt välkomna!

Visning av Blockmakarens hus

Torsdagen den 16 maj kl. 15.00 – 16.00
Samling vid huvudentrén
Stigbergsgatan 21, Stockholm
Meddela vid anmälan om ni önskar ressällskap

Vi besöker Blockmakarens hus, en museilägenhet som är inrymd i ett av de kulturhistoriskt värdefulla 1700-talshusen vid Stigbergsgatan. Husets namn kommer från en blockmakare som i början av 1900-talet bodde här med sin familj. Han var anställd vid svenska flottan och svarvade block som användes i de stora segelfartygens riggar.

Blockmakarens hus är inte tillgängligt för rullstolsburna.

Restips: Buss 76 från Ropsten till hållplats Nytorgsgatan. Promenad till Stigbergsgatan 21 (436 m/5 min). Alt. Tunnelbana till Slussen. Buss nr 2 mot Sofia till hållplats Ersta sjukhus. Promenad mot Fjällgatan och Stigbergsgatan.

Bindande anmälan senast den 7 maj till Margareta Borg, mobil 070-865 13 20, mail borg.mdotter@gmail.com eller till Gunilla Bodin, mobil 073-946 02 19, mail gunilla.bodin@icloud.com.

OBS! Deltagarantalet är begränsat till 15 personer.

Avgift: 120 kr/person. Betalas genom insättning på Konstföreningens plusgirokonto

11 70 77-8 vid anmälan.

 

Viktig information!

 

Om du anmäler dig per e-post till något av våra evenemang sänder vi en bekräftelse på

att vi fått din anmälan. Hör av dig per telefon om du inte fått en sådan bekräftelse!

 

Konstföreningens aktiviteter är främst avsedda för våra medlemmar.

I de fall deltagarantalet är begränsat för en aktivitet kommer medlemmarna att

prioriteras.

Vid övriga tillfällen är du välkommen att ta med en vän, som vi hoppas också ska bli vår medlem!

Nya medlemmar skall anmäla namn, adress, e-postadress och telefonnummer till vår kassör Eva Nordlander, eva.nordlander@ownit.nu.