Konstföreningen i Lidingö

Välkommen som medlem i Konstföreningen i Lidingö.

Årsavgiften är 200 kronor för enskild medlem och 350 kronor för två personer på samma adress.

Skicka anmälan om medlemskap med namn, adress, telefonnummer och mail-adress till vår kassör Eva Nordlander, eva.nordlander@ownit.nu.

Vårens program finns i Bulletin 1-2019.
Bulletinen finns i sin helhet under fliken Aktiviteter.

Vårens program i korthet:

26/2 Konsten på Nya Karolinska Sjukhuset

20/3 Konstvisning  - konstnären Eva Dahlerus ställer ut i f.d. Kvarnens Blommor

2/4   Besök på SVT

25/4 Årsmöte i Konstföreningen i Lidingö Museum

16/5 Visning av Blockmakarens hus i Stockholm. OBS! Begränsat antal deltagare!

 

 

Föreningens adress
Konstföreningen i Lidingö, c/o Gunilla Bodin, Kottlavägen 4, 18161 Lidingö
Plusgiro 11 70 77-8. Organisationsnummer 81 36 00-4044