Konstföreningen i Lidingö

Välkommen som medlem i Konstföreningen i Lidingö.

Årsavgiften är 200 kronor för enskild medlem och 350 kronor för två personer på samma adress.


Vårens program 2017
Konstföreningens program för våren 2017 presenteras utförligt i Bulletin 1-2017.
Bulletinen finns att läsa under fliken Aktiviteter.
Välkommen med din anmälan till någon eller några av vårens programpunkter.

Föreningens adress
Konstföreningen i Lidingö, c/o Gunilla Bodin, Kottlavägen 4, 18161 Lidingö
Plusgiro 11 70 77-8. Organisationsnummer 81 36 00-4044