Konstföreningen i Lidingö

Ordföranden har ordet

Det gågna året har på många sätt varit annorlunda. Vi har inte kunnat träffa nära och kära som vi velat. Vi har inte heller kunnat ta del av kultuaktiviteter.

Under 2020 kunde konstföreningen i Lidingö bara genomföra en aktivitet innan coronapandemin spred sig i Sverige. Styrelsen har därmed beslutat att de medlemmar som betalat årsavgiften för 2020 inte behöver betala årsagiften för 2021.

Föreningen har nyligen uppdaterar sitt medlemsregister med mailadresser. Det gör att vi snabbt kan nå våra medlemmar. Det fåtal medlemmar som inte har mail kommer att få Bulletinen med posten som vanligt.

Vi i styrelsen har planerat ett antal utomhusaktiviteter under slutet av våren 2021 som vi hoppas kunna genomföra liksom årmötet. Så snart vi vet om det är möjligt att träffas meddelar vi alla meddlemmar.

I avvakta på att de flesta museer mm är stängda vill vi tipsa om några möjligheter att få del av kulturutbudet via nätet t ex Moderna museets "soffvisningar" och Nationalmuseets "samtal om konst".

Förhoppningsvis ses vi på föreningens arrangemang senare under 2021.

Vänligen 

Margaretha Jonsson

Ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens adress
Konstföreningen i Lidingö, c/o Gunilla Bodin, Kottlavägen 4, 18161 Lidingö
Plusgiro 11 70 77-8. Organisationsnummer 81 36 00-4044