Konstföreningen i Lidingö

Välkommen som medlem i Konstföreningen i Lidingö.

Årsavgiften är 200 kronor för enskild medlem och 350 kronor för två personer på samma adress.

Vårens program 2018 i korthet

22 februari:    Visning av Kungliga Musikhögskolans nya lokaler

14 mars:        Visning av Filmstaden i Råsunda

19 mars:        Årsmöte i Konstföreningen i Lidingö, Lidingö Museum

16 april:         Visning av Stuckatörens våning, Stockholm

15 maj:          Trädgårdsvisning, Villa Arken, Lidingö

Föreningens adress
Konstföreningen i Lidingö, c/o Gunilla Bodin, Kottlavägen 4, 18161 Lidingö
Plusgiro 11 70 77-8. Organisationsnummer 81 36 00-4044