Konstföreningen i Lidingö

Välkommen som medlem i Konstföreningen i Lidingö!

Årsavgiften för år 2020 är 225 kronor för enskild medlem och 380 kronor för två personer på samma adress.

Skicka anmälan om medlemskap med namn, adress, telefonnummer och mail-adress till vår kassör Eva Nordlander, eva.nordlander@ownit.nu.

Vårens program presenteras i Bulletin 1-2020,
Bulletinen kommer att skickas ut till alla medlemmar under januari.
Den kommer även läggas ut här på hemsidan under fliken Aktiviteter.

 

 

 

Föreningens adress
Konstföreningen i Lidingö, c/o Gunilla Bodin, Kottlavägen 4, 18161 Lidingö
Plusgiro 11 70 77-8. Organisationsnummer 81 36 00-4044