Fotogalleri

Visning av Apelsinvillan den 10 maj 2017

Apelsinvillan är en av flera sommarnöjen som byggdes vid Kottlasjön i slutet av 1800-talet. Villan uppfördes av snickarmästare P J Asker. Namnet på villan kommer från de apelsinliknande träkloten på den övre verandan. Apelsinvillan byggnadsminnesförklarades 1982 och är nu privatbostad.

Lena Högberg, som har bott med sin familj i Apelsinvillan sedan 80-talet, berättade trevligt och inlevelsefullt om husets spännande historia.

Besök på Lärarnas hus den 7 mars 2017

Lärarnas hus på Stora Essingen ger rum åt Lärarförbundets konstsamling, som är en av Sveriges mest betydelsefulla samlingar av svensk och nordisk 1900-talskonst. Lärarförbundet bildades 1991 genom sammanslagning av Sveriges Allmänna Folkskollärarförening och Svenska Facklärarförbundet. När Lärarförbundet bildades fördes konsten från de båda förbunden samman.

Vår kunnige guide Peter Holfve hade mycket intressant att berätta om konsten i Lärarnas hus. I bakgrunden ett verk av Gösta Werner.

I berg- och dalbanan av Jarl Ingvarsson

Utställning med verk från Barnbiblioteket Saga. Framstående författare och konstnärer bidrog med utbildningsmaterial till folkskolan.

Mo, ett tidigt verk av Karin Mamma Andersson.

Sven X-et Erixons Sommardag i Klara. Motivet är taken på det kvarter som Lärarförbundet ägde tidigare.

Matta utanför styrelserummet av Anita Graffman.

Väggarna i trapphuset har motiv hämtade från skolvärlden. Målningar av Hans Lindström.

Besök på Konstnärshuset på den 16 februari 2017

Konstnärshuset är en fastighet på Smålandsgatan 7 i centrala Stockholm, som ägs av och inrymmer Svenska konstnärernas förening (SKF) och Konstnärsklubben. Byggnaden uppfördes 1897-1898 efter ritningar av arkitekt Ludvig Peterson.

Fasaden mot gatan är klädd med portlandskalksten. Arkitekturen är påverkad av spanskt och italienskt 1500-tal. Entrén till restaurang KB är diskret placerad till vänster om huvudingången.

Ett tjugotal medlemmar från Konstföreningen i Lidingö guidades runt i byggnaden av Åsa Åkerlund.

Nedre vestibulen får sin karaktär bland annat av det diagonalmönstrade marmorgolvet i svart och vitt.

Nedre vestibulen smyckas av Carl Grabows praktfullt målade fris med kölbågsarkad och yppiga festoner mot guldgrund.

Det centrala trapphuset med svarvade balusterdockor. Ändpelarna kröns av John Börjesons urnor.

Trapphuset leder upp till klubbvåningen och utställningsvåningen. I trapphuset hänger en freskomålning av Carl Larsson, ursprungligen avsedd att ingå i ett gravmonument över skulptören Per Hasselberg, som avled 1894. Det blev inget gravmonument och Carl Larsson skänkte fresken 1895 till Konstnärsklubben.

Klubbvåningen på cirka 240 kvadratmeter består av fem rum med den stora matsalen i centrum omgiven av två mindre klubbrum.

Stolarna till stora klubbrummet ritades av Vicke Andrén (1856-1930). Ryggens dekor har klubbens märke, två motställda k:n inom en cirkel.

Den lilla matsalen, ateljén kallad, är belägen en trappa upp från restaurang KB, Konstnärsbaren.

Fönstret i närbild.

Ett av KB:s mer spektakulära dekorativa inslag är Robert Högfeldts konstnärliga bruk av ateljéns strömbrytare.

Högfeldt har också tagit ett par utanpåliggande rör som utgångspunkt för en idyllisk måleriscen i palmens skugga.